WELKOM * BEREIKBAARHEID * MENUKAART * AGENDA * LINKS


ZIELHOES WINNAAR HOGER BEROEP HUURKWESTIE!

PERSBERICHT

Toen mevr. Van Warners begin juni 2008 overleed erfden haar 4 dochters het cafébedrijf in het van de Stichting Zielhoes Noordpolderzijl gehuurde bedrijfspand met bovenwoning.
Nadat het bedrijf vanwege deze omstandigheid gedurende 2 maanden was gesloten kwamen alle erven tot de slotsom dat zij allen te jong en onervaren waren om het bedrijf zelf voort te zetten en werd besloten het bedrijf te verkopen onder de voorwaarde dat wanneer de gelegenheid daar zou zijn, het bedrijf alsnog weer in handen van (één van) de erven zou komen. Omdat de Stichting Zielhoes Noordpolderzijl, maar met name de gemeente Eemsmond als mede-bestuurder van die stichting de gevraagde toestemming weigerde om de huurovereenkomst over te dragen aan de kopende partij, besloot de oudste dochter Tessa Slager om alsnog het bedrijf voort te zetten met behulp van de beoogde overnamepartij. Een reeks geldverslindende procedures was het gevolg, waarbij zijdens de erven ruim 50.000 Euro aan kosten werd gemaakt en waarbij de kosten voor de gemeente inclusief de kosten van bemiddeling door een externe adviseur meer dan het dubbele bedroegen en de gemeente zich medio 2014 genoodzaakt voelde om het Zielhoes over te nemen van de Stichting voor een bedrag van 150.000 Euro. Deze overname werd duidelijk ingegeven door het feit dat de burgemeester van de gemeente Eemsmond als enig overgebleven bestuurslid van de Stichting een dubieuze dubbele pettenrol had die haar op 22 september 2011 een (verworpen) motie van wantrouwen opleverde, ingediend door de groenlinks fractie.

Op 29 april 2010 werd door de rechtbank te Groningen de huurovereenkomst tussen de erven van Warners en de Stichting Zielhoes Noordpolderzijl beëindigd en werd het verzoek tot indeplaatsstelling door de beoogde overnamekandidaat Zielhoes BV i.o. niet toegestaan. Tegen dit vonnis gingen zowel de erven van Warners als de Stichting in beroep bij het Hof te Leeuwarden. In 2011 werd door de gemeente Eemsmond de voornoemde bemiddelaar aangesteld die de mogelijkheden heeft verkend om tot een vergelijk te komen. Die poging faalde door gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen de gemeente Eemsmond en de overnamekandidaat.
Op 14 juni 2012 kocht de gemeente `t Zielhoes van de Stichting en verzocht zij het Hof om in de plaats van de Stichting verder te mogen procederen. Die toestemming werd ondanks protest van de erven verleend.

Op dinsdag 25 Februari 2014 heeft het gerechtshof te Leeuwarden uitspraak gedaan in deze zich reeds vijf en een half jaar voortslepende huurkwestie tussen de erven Joke van Warners enerzijds en de Stichting Zielhoes Noordpolderzijlen haar rechtsopvolger de gemeente Eemsmond anderzijds. Aanvankelijk stond de uitspraak gepland voor 27 augustus 2013, doch de uitspraak werd enkele malen uitgesteld, voor het laatst tot 25 maart a.s. De uitspraak van afgelopen dinsdag kwam dan ook nog onverwacht.
In het door de gemeente ingesteld hoger beroep werd in het nadeel van de gemeente beslist (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:1378&keyword=noordpolderzijl) en is de gemeente veroordeeld tot een kostenvergoeding van 4470 Euro.
In het door de erven ingestelde beroep werd de huurbeëindiging van 29 april 2010 nietig verklaard, maar werd vanwege de gebrouilleerde verhouding tussen de gemeente en de overnamekandidaat de indeplaatsstelling geweigerd (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:1379&keyword=noordpolderzijl). Hier dragen beide partijen hun eigen kosten.

Met name overdracht van 't Zielhoes aan de gemeente Eemsmond blijkt nu van doorslaggevende betekenis te zijn geweest bij de overwegingen van het hof om de huurkwestie in het voordeel van de erven te beslechten.
Dat de indeplaatsstelling is afgewezen is enerzijds jammer gezien de motivatie van het Hof (o.a. 'onparlementair' taalgebruik), maar is anderzijds op dit moment niet langer relevant nu de oudste erfgenaam, Tessa Slager, inmiddels niet alleen uitgebreid horecaervaring heeft opgedaan, maar inmiddels ook vijf en een half jaar ouder is geworden.
Tessa heeft inmiddels haar vaste baan op Schiermonnikoog opgezegd om zich vanaf 1 mei a.s. vol overgave in de voetsporen van haar moeder en grootvader Siert van Warners te gaan storten op de bedrijfsvoering van café 't Zielhoes. Zij geeft aan te hechten aan behoud van de authenticiteit en de sfeer van 't Zielhoes als gezellig huiskamercafé en in de bedrijfsvoeing zal dan ook weinig gaan veranderen.

Volgens de uitspraak van het Hof kan de gemeente Eemsmond als nieuwe eigenaar niet eerder dan in juni 2015 de huur alsnog opzeggen met een opzegtermijn van 1 jaar, maar daartegen kan opnieuw verzet worden geboden en zou het hele geldverslindende circus van voren af aan kunnen beginnen. De gemeente zou ook nog in cassatie kunnen gaan bij de Hoge Raad tegen het nu gewezen vonnis, maar ook dat is opnieuw een lange en kostbare weg.
De erven van Warners hopen evenwel dat met de uitspraak van het Hof een einde is gekomen aan deze kostbare soap en met name Tessa hoopt op constructieve wijze samen te kunnen gaan werken met de gemeente Eemsmond waar het gaat om de exploitatie van 't Zielhoes en het eventuele uitgebreidere beheer van Noordpolderzijl. Het megalomane voorzieningengebouw mag dan wel van tafel zijn, er moet wel het nodige gebeuren aan en rondom 't Zielhoes. In de komende jaren zal de onderneemster overigens blijvend gesteund worden door hen die namens haar in de afgelopen jaren het bedrijf mede hebben gerund.

't Zielhoes Noordpolderzijl
Berichtgeving in Noordelijke pers:

- RTV Noord
- Dagblad van het Noorden
- Groninger Internet CourantWELKOM * BEREIKBAARHEID * MENUKAART * AGENDA * LINKS
 
OPENINGSTIJDEN

ma / di
gesloten
wo / do
12:00 tot 17:00
vr
12:00 tot 18:00
za / zo
10:00 tot 18:00

Ook zijn wij buiten de normale openingstijden op afspraak geopend en telefonisch of per email bereikbaar.

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/zielhoesZijlweg 4, 9988 TD Usquert
0595 - 423058
info@zielhoes.nl